Badania radiograficzne – bezpieczeństwo w pracy

Badania radiograficzne – bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo pracy jest rzeczą kluczową, które jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki do wykonywania obowiązków pracowniczych. Według prawa każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby wdrażać rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa. W tym celu szacuje się ryzyko występujące na poszczególnych stanowiskach pracy, co pozwala na wprowadzanie nowych metod i rozwiązań mogących zmniejszyć poziom zagrożenia. Dodatkowo przeprowadza się okresowe kontrole maszyn, sprawdza ich stan technicznych. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wad jeszcze zanim dadzą o sobie znać i staną się zagrożeniem dla pracowników. Nie zawsze istnieje możliwość zbadania stanu technicznego urządzenia za pomocą konwencjonalnych rozwiązań. Często konieczne będzie zbadanie struktury materiału, co jest zadaniem trudniejszym. Wiele z takich badań powoduje zniszczenie próbki, co w tym przypadku nie wchodzi jednak w grę. Tego powodu zastosowanie znajdują badania nieniszczące.

Badania radiograficzne

Pozwalają one na sprawdzenie próbki na wiele sposobów, ale całkowicie bezinwazyjnie. Jedną z częściej stosowanych metod są badania radiograficzne. Polegają one na wykonaniu prześwietlenia danego obiektu. Działa to w oparciu o dokładnie te same metody, które wykorzystywane są w medycynie, w przypadku zwykłych badań radiologicznych (RTG). W tym przypadku stosuje się jednak wyższe wartości promieniowania, co pozwala na prześwietlenie materiałów o strukturze twardszej od kości. W ten sposób można badać wyroby, które wykonane są z materiałów stalowych, z ceramicznych, z tworzyw sztucznych, a nawet betonu. Obecnie stosowane urządzenia są w stanie dokonać pomiarów próbki o grubości nawet do kilkuset milimetrów (kilkanaście centymetrów). Jednym z najważniejszych parametrów w przypadku takich badań jest czułość urządzenia. Im jest ona wyższa tym lepiej jesteśmy w stanie uwidocznić wszelkie wady np. pęknięcia lub zarysowania. Ogromną zaletą badania jest dokładność takiej analizy oraz prostota w interpretacji wyników. Doświadczony operator jest w stanie w kilka minut ocenić badaną próbkę.

Pracownia radiograficzna

Badania nieniszczące rt niosą ze sobą też pewne zagrożenie. Przede wszystkim w trakcie takiej próby dochodzi do powstania promieniowania. Może mieć ono negatywny wpływ na ludzi. Przyjęcie na siebie jednej dawki promieniowania może być zagrożeniem, a wystawienie się na większą jej ilość może powodować już większe zagrożenie. Z tego powodu metoda ta może być wykorzystywana jedynie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Dodatkowo mogą one odbywać się w specjalnych i przeznaczonych do tego pomieszczeniach. Sprawia to, że koszty wykorzystania tej metody wzrastają, a samo przygotowanie badania trwa dłużej niż w przypadku innych badań nieniszczących. Na podstawie takiego badania opracowuje się radiogram, który może być analizowany wielokrotnie w toku eksploatacji. Można wracać do opracowanych wyników, bez konieczności ich powtórnego wykonania.

Dodaj komentarz