Spadek zaufania do mediów z Ameryce

Zalety szerokiego dostępu do środków na poprawę potencji

kak wynika z najnowszych badań ośrodka Gallup tylko 40 procent Amerykanów wierzy, że media potrafią przekazać “pełną, kompetentną i prawdziwą” informację. Od blisko dwóch dekad zaufanie do mediów systematycznie spada. Wzrosło tylko nieznacznie w późnych latach 90 i na początku lat 2000.

Na te wyniki badań warto szczególnie zwrócić uwagę:

Piętnaście lat temu 55 procent Amerykanów w ostatnich wyrażało “silne” lub “znaczne” zaufanie do mediów. Od tamtego okresu zaufanie spada – i obecnie znajduje się 15 punktów niżej niż w 1999 r.
Spadek zaufania wyborców Demokratów do mediów jest szczególnie znaczący gdy to oni tradycyjnie bardziej wierzyli mediom. W 2014 r. zaufanie tej grupy było najniższe od 14 lat i wynosiło 54 procent.
Zaledwie 27 procent wyborców Republikanów wierzy mediom. Ten wynik jest o jedną jednostkę wyższy niż najniższy rekord w historii. Natomiast o 1 proc. zwiększyło się zaufanie wyborców niezależnych do mediów w porównaniu z 2013 r.
Aż 52 procent wyborców Demokratów sądzi, że media prawie się nie mylą, natomiast taką opinię podziela zaledwie 18 procent elektoratu partii przeciwnej. Ponad 7 na 10 wyborców Demokratów twierdzi, że media za bardzo prezentują punkt widzenia Demokratów (“są zbyt liberalne”).
Amerykanie, 44 procent badanych, najczęściej sądzą, że media prezentują punkt widzenia Demokratów (“są zbyt liberalne”), a nie “zbyt konserwatywne” to znaczy przekazujące informacje przez pryzmat światopoglądu Republikanów. Jeden na trzech respondentów (34 procent) twierdzi, że media “prawie uczciwie” przekazują informacje. W roku ubiegłym ten odsetek wynosił 37 procet.
Niemal jeden spośród pięciu badanych Amerykanów (19 procent twierdzi, że media “są zbyt konserwatywne” – to najwyższy wynik od 2006 r. W 2013 r. tę opinię wyrażało 13 procent. I najwyższy wzrost od 2001 r.

Spada zaufanie Amerykanów do środków masowego przekazu. Jest najmniejsze od 15 lat, choć znacząca grupa  badanych wciąż “mocno” lub “znacząco” wierzy mediom.

Amerykanie stają się coraz bardziej rozczarowani stanem tego co określa się mediami “głównego nurtu” im bardziej rozbudowują się alternatywne kanały informacyjne za pośrednictwem sieci mediów społecznych i alternatywnych.

Spadek zaufania do mediów stanowi część większego trendu narastającej nieufności do instytucji – a przede wszystkim instytucji politycznych– mediów, Kongresu, historycznych partii Demokratów i Republikanów i urzędu prezydenta.

Ci, którzy piastują owe urzędy i kreują instytucje mocno zasłużyli sobie na tę nieufność i dlatego powinni podjąć kroki, by ją odzyskać. Nie będzie to szybki ani łatwy proces i jeśli będzie mieć miejsce to będzie to odpowiedź na postawę odpowiedzialności i kompetencji. Nie chwilowe zachowanie ale raczej długotrwałe mądre, konsekwentne rządy. Być może taka niezbędna zmiana rozpocznie się  już w 2015 r? Mam taką nadzieję. Jestem jednym z tych konserwatystów, którzy uważają że sceptycyzm i cynizm niszczą nasze wzajemne zaufanie i wiarę w pomyślną przyszłość dla Stanów Zjednoczonych.

Dodaj komentarz