Jak zadbać o środowisko przy realizacji inwestycji?

Jak zadbać o środowisko przy realizacji inwestycji?

Dbałość o środowisko podczas realizacji inwestycji powinna być priorytetem każdego inwestora. Nie tylko dlatego, że każdy człowiek powinien troszczyć się o środowisko naturalne, ale też z bardziej pragmatycznych względów – różne elementy przyrody, takie jak fauna i flora, ale też przyroda nieożywiona, podlegają ochronie prawnej, a w szczególności mowa tutaj o gatunkach zagrożonych, objętych szczególną ochroną.

Pojawia się w związku z tym kluczowe pytanie: jak zadbać o środowisko przy realizacji inwestycji, aby nie narazić się na nieprzyjemności prawne, a także spełnić swój obowiązek moralny? Odpowiedź jest bardzo prosta i znaleźć ją można poniżej.

Inwentaryzacja sposobem na skatalogowanie przyrody na obszarze inwestycji

Fraza, z którą powinien zaznajomić się każdy inwestor, to inwentaryzacja przyrodnicza. Przeprowadza się ją przed rozpoczęciem inwestycji (na przykład budowy nowej drogi czy mieszkań) na terenie, który ma ona obejmować. Najlepiej, aby inwentaryzacja była przeprowadzana przez okres roku, dzięki czemu uda się zaobserwować zachowanie roślin i zwierząt w różnych porach roku. W ramach inwentaryzacji w pierwszej kolejności eksperci zaznajamiają się z historią i topografią danego terenu, a następnie katalogują znajdujące się na niej elementy przyrody. Na końcu przychodzi czas na waloryzację przyrodniczą.

Kluczowe jest, aby inwentaryzacja została przeprowadzona profesjonalnie, przez ekspertów posiadających niezbędną wiedzę, nie tylko w zakresie danych elementów przyrody (trzeba bowiem wskazać, że inni eksperci zajmują się badaniem ptaków, inni badaniem drzew, a jeszcze inni roślin), ale też konkretnie w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji. Dzięki temu nie będziemy musieli się martwić, że w dokumentacji czegoś zabraknie lub popełniony zostanie jakiś błąd, który będzie trzeba później skorygować, niepotrzebnie wydłużając cały proces.

Dbałość o środowisko nie jest droga

Inwentaryzacja na szczęście nie należy do usług drogich. W zależności od kilku różnych czynników (przede wszystkim długości inwestycji), jej koszt może wynieść od zaledwie kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych. Są to oczywiście tylko ceny poglądowe – dokładne stawki są ustalane indywidualnie podczas dokonywania ustaleń między inwestorem a usługodawcą.

Trzeba przy tym pamiętać, że dokonanie inwentaryzacji nie jest dobrą wolą inwestora, a jego obowiązkiem, z uwagi na zapisy ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko, a także zapisy dwóch rozporządzeń Ministra Środowiska.

Dodaj komentarz