Rozliczanie wspólne z małżonkiem – co warto wiedzieć?

Rozliczanie wspólne z małżonkiem – co warto wiedzieć?

Rozliczanie wspólne z małżonkiem – co warto wiedzieć?

Jedną z najpopularniejszych metod, by płacić niski podatek dochodowy, jest składanie wspólnego zeznania podatkowego małżonków. Trzeba jednak spełnić pewne warunki. Kto jest więc do tego uprawniony i co warto jeszcze wiedzieć na ten temat?

Warunki umożliwiające łączne rozliczenie

Zgodnie z przepisami prawa wspólne zeznanie podatkowe możliwe jest jedynie wtedy, gdy przez cały rok podatkowy pozostawało się w związku małżeńskim, w którym jednocześnie istniała wspólnota majątkowa. Bowiem umowa o rozdzielczości eliminuje taką możliwość. Ponadto należy wskazać, że:

– Separacja jest przesłanką, która również uniemożliwia skorzystanie ze wspólnego złożenia zeznania podatkowe. Musi jednak być ona orzeczona przez sąd. Jeżeli ma ona faktycznie miejsce, ale nie ma na to prawnego potwierdzenia, można rozliczać się wspólnie;

– Umowa o ograniczeniu lub rozszerzeniu wspólnoty majątkowej nie wyklucza tego prawa, tak jest tylko w przypadku pełnej intercyzy;

– Rozliczanie wspólne z małżonkiem możliwe jest, gdy żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przepisach wskazane zostały od tego wyjątki, jak m.in. opodatkowanie w tej formie przychodów z najmu, dzierżawy;

– Małżonkowie — oboje muszą być polskimi rezydentami podatkowymi. Oczywiście jest od tego wyjątek: z łącznego rozliczenia mogą skorzystać osoby, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi, ale dla celów podatkowych mają miejsce zamieszkania w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w Konfederacji Szwajcarskiej, osiągnęły dochody, podlegające opodatkowaniu na terytorium RP, których wysokość stanowi co najmniej 75% przychodów łącznych małżonków;

– Konieczne jest złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie.

Kiedy najlepiej skorzystać z prawa wspólnego rozliczenia?

Wspólne rozliczenie podatkowe jest w niektórych przypadkach opłacalne, a w niektórych wręcz przeciwnie. W tym pierwszym przypadku szczególne korzyści wynikające z tego prawa mają małżonkowie w związku, których:

– Jeden z małżonków nie zarabia w ogóle;

– Jeden z małżonków zarabia, ale są to nie wysokie kwoty, a drugi osiąga dochody, które przekraczają pierwszy próg podatkowy.

Tak, jak został to już wyżej wspomniane, są też przypadki, kiedy wspólne rozliczenie z małżonkiem nie przynosi korzyści i wówczas lepiej rozliczać się samodzielnie. Która opcja będzie dla nas lepsza warto sprawdzić przed podjęciem ostatecznej decyzji. Można to policzyć samodzielnie, lub skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Dodaj komentarz