Smary i pompy – jak pilnować zgodności ze specyfikacją?

Smary i pompy – jak pilnować zgodności ze specyfikacją?

Smary są wytwarzane w wyniku reakcji chemicznych i procesów mechanicznych – dlatego tak ważne jest, aby pompy do smarów spełniały standardy produkcyjne w zakresie stabilności mechanicznej, separacji oleju i konsystencji. Specyfikacja z tym związana wyznacza ograniczone limity, które definiują oczekiwania, na których użytkownik może polegać przy zakupie smarów zgodnych ze specyfikacją.

Jak dobrać pompy do smarów do wyznaczonego zastosowania?

Oczekiwania dotyczące wydajności pompy do beczki różnią się w zależności od zamierzonego zastosowania smaru. Specyfikacja wyznacza też podstawowy standard wydajności w odniesieniu do kompatybilności uszczelnień, nośności, momentu rozruchowego oraz ściśle współzależnej wodoodporności i ochrony przed korozją.

Aby zmaksymalizować wydajność i ochronę podzespołów, najważniejszą kwestią jest lepkość oleju bazowego wybranego smaru. Zależy to od:

  • wielkości łożyska,
  • prędkości obrotowej,
  • temperatury roboczej.

Jeśli producent wziął te elementy pod uwagę, użytkownicy mogą podążać jego śladem i odnieść sukces. Jeśli wytyczne są niejasne lub określone warunki pracy są trudne, użytkownicy mogą być zmuszeni do dokładniejszego przyjrzenia się, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Ulepszenia w zakresie smaru dla różnych warunków pracy

Ponownie, użytkownicy mogą zapoznać się ze specyfikacją związaną z pompami i smarami, aby uzyskać wskazówki. Specyfikacja zawiera aprobaty dla zwiększonej wydajności, która może mieć zastosowanie w określonych sytuacjach związanych z pompami — media korozyjne, nadmierny potencjał wnikania wody, wibracje lub ekstremalne temperatury. Jeśli chodzi o odporność na wodę — aby smar spełniał te kryteria, wodoodporność musi być wymiernie lepsza w standardowych testach. W odniesieniu do pompy do smaru – warto również zwrócić uwagę na dodatkowe wymagania dotyczące wydajności dla smarów wystawionych na działanie czynników korozyjnych, takich jak woda morska lub roztwory soli, w połączonych testach statycznych i dynamicznych.

Niektóre instalacje pomp mogą być narażone na wibracje i obciążenia dynamiczne z sąsiedniego sprzętu. Chodzi więc również o certyfikację smarów o zwiększonej nośności, co wpływa na działanie w ekstremalnych ciśnieniach. Natomiast z racji tego, że instalacje zewnętrzne narażają pompy do beczki na rozruch w niskich temperaturach, smary posiadające aprobatę zgodną z wymaganiami mają moment rozruchowy spełniający lub przewyższający wytyczne wobec łożysk w niskiej temperaturze. To wszystko ma znaczenie i musi zostać dopasowane do warunków pracy.

Dodaj komentarz