Model motywacji – tradycyjny, stosunków współdziałania i zasobów ludzkich

Model motywacji – tradycyjny, stosunków współdziałania i zasobów ludzkich

Co warto wiedzieć o motywacji?

Motywacja do ćwiczeń, pracy, odchudzania, nauki czy czegokolwiek innego – są to tematy, które porusza się obecnie bardzo często. Mimo tego, że wciąż jesteśmy nimi otoczeni, okazuje się, że tak naprawdę na temat samej motywacji wiemy często stosunkowo niewiele. Nie zdajemy sobie chociażby sprawy z tego, że istnieją różne modele motywacji. Wobec tego co warto o niej wiedzieć?

Czym w ogóle jest motywacja?

Motywacja jest czymś, co skłania nas do działania – daje nam impuls, żeby wykonać jakąś czynność, dzięki czemu łatwiej jest nam się do tego zabrać. Motywacja podnosi nasze wyniki, sprawia, że staramy się bardziej i jest nam znacznie łatwiej przezwyciężyć jakiekolwiek trudności. Przykładem może być chociażby odchudzanie. Brak odpowiedniej motywacji będzie prowadził do tak zwanego słomianego zapału, kiedy to przez kilka dni zaczniemy zdrowiej jeść, ale szybko to porzucimy i o tym zapomnimy, bo nie będzie dla nas komfortowe. Motywacją do odchudzania może być na przykład wyobrażenie siebie z wymarzoną sylwetką czy spoglądanie na zdjęcia osób, których wygląd chcielibyśmy skopiować.

Model motywacji – tradycyjny, stosunków współdziałania i zasobów ludzkich

Wyróżnia się trzy podstawowe modele motywacji, które mówią o tym, skąd brać się może motywacja w pracy. To, który model przyjmie nasz pracodawca może znacząco wpływać na to, jak będzie on nas traktował. Pierwszy model to model tradycyjny. Wskazuje on, że jedynym źródłem motywacji dla pracowników jest zysk finansowy. Są oni leniwi, nie chce im się pracować i gdyby nie otrzymywana na koniec miesiąca wypłata i stojący nad głową szef, nie wykonywaliby należycie swoich obowiązków. Jedynym sposobem na podniesienie ich efektywności może być podwyżka bądź przyznanie premii. Jest to model stawiający pracownika w bardzo negatywnym świetle.

Drugi model to model stosunków współdziałania, czyli model HR. Zakłada on, że największy wpływ na motywację pracowników mają nie tylko korzyści finansowe płynące z pracy, ale także ich relacje z innymi ludźmi: szefem, przełożonymi, współpracownikami. Miłe i przyjazne środowisko pracy będzie w takim wypadku doskonałym czynnikiem motywującym.

Trzeci, najnowszy model nazywa się modelem zasobów ludzkich. Nie wyróżnia on jednego czy dwóch czynników, które można uznać za najważniejsze w zakresie motywacji pracowników. Według niego motywacja zależy od bardzo wielu różnych czynników, a skupianie się tylko na kilku może mieć negatywne skutki.

Motywacja to bardzo szeroki temat – nie bez powodu napisano o niej tyle książek, poradników i artykułów. Nie ulega wątpliwości, że jest ona bardzo istotna w niemal każdym aspekcie naszego życia, na przykład w szkole, pracy, ale też życiu osobistym. Warto więc dowiadywać się o niej jak najwięcej.

Dodaj komentarz