Odnawialne źródła energii, wykorzystanie potencjału energetycznego słońca

Odnawialne źródła energii, wykorzystanie potencjału energetycznego słońca

Instalacja fotowoltaiczna to instalacja ekologiczna, dzięki czemu pozwala nam dbać o środowisko, opłacalna jednak przy dużym nasłonecznieniu. Korzystanie ze słońca jest czymś naturalnym, zasilanie w energię niezależnie od sieci publicznej jest dobre również dla środowiska. Nie dochodzi do emisji szkodliwych substancji do środowiska, eksploatacji naturalnych zasobów Ziemi. Musimy poszukiwać i ulepszać nowe, zdrowsze, oraz wydajniejsze odnawialne źródła energii. Takie, które pomogą w dalszym rozwoju, i zadbają o naszą planetę.

 

Jakie są cechy charakterystyczne dla źródeł odnawialnych?

 

Odnawialne źródła energii są niewyczerpalne, ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych, występują niemal wszędzie. Najłatwiej dostępne są zasoby energii promieniowania słonecznego i biomasy, ale dostępność energii geotermalnej, wiatru czy wody jest ograniczona.

 

Cechą charakterystyczną źródeł odnawialnych jest ich minimalny wpływ na środowisko naturalne.

Najmniej szkodliwe dla środowiska są elektrownie słoneczne i geotermalne, elektrownie wodne  często  budowane na zaporach, zmieniają naturalny bieg rzek i są barierą dla organizmów wodnych. Wykorzystanie tego, co nas otacza, jest wszędzie i dla wszystkich dostępne.

 

Odnawialne źródła energii, popularne technologie

 

Zaliczyć można turbiny wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie, biomasę, elektrownie wodne, pompy ciepła i kolektory słoneczne. Najbardziej przyjazne i najprostsze jest wykorzystanie elektrowni fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

 

Od czasu, gdy ludzkość wynalazła przemysł, motoryzację i paliwa kopalne, pojawiły się zanieczyszczenia środowiska, powietrza. Trujemy wodę, zanieczyszczamy powietrze, ale potrafimy zacząć działać, by ograniczyć te zniszczenia. Powstają nowe inwestycje, budują się  elektrownie słoneczne, powstają kolejne instalacje solarne. Zasoby, jak słońce, wiatr, woda, energia jądrowa, ciepło pozyskane z ziemi i powietrza oraz biopłyny szybko się odnawiają, nie ulegają wyczerpaniu.

Stosowanie ich nie jest związane z zanieczyszczaniem gleby, powietrza, wody oraz naturalnych ekosystemów. Rośnie więc zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii ze względu na konieczność ratowania planety, a instalacje najczęściej nie wymagają skomplikowanej obsługi czy konserwacji.

Elektrownie wodne, wykorzystują energię grawitacyjną wody, elektrownie słoneczne, wykorzystują energię pochodzącą ze słońca, elektrownie fotowoltaiczne, korzystają z promieniowania słonecznego, elektrownie wiatrowe, korzystają z mocy wiatru, elektrownie geotermalne, wykorzystują energię cieplną ziemi, biopaliwa, wykorzystują biomasę.

Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 

Podsumowując, źródła są dostępne za darmo lub po niewielkich kosztach, stwarzamy nowe miejsca pracy, zmniejszamy emisję zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych, przyczyniamy się do zmniejszenia ilości odpadów i zminimalizowania efektu cieplarnianego, ograniczamy ilość zachorowań związanych z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego, odnawialne źródła energii są bezawaryjne, samoobsługowe i mają mniejsze wymagania pod względem konserwacji. Przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy i zmniejszamy emisję zanieczyszczeń, korzystanie z odnawialnych źródeł energii oznacza oszczędność. Trzeba zminimalizować ilość, a nawet wyeliminować elektrownie dające energię oraz ciepło ze źródeł kopalnych. Konieczne jest natomiast zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. W Polsce bardzo dobrze rozwija się gałąź energetyki wiatrowej. Produkcja energii odbywa się niezależnie od pory dnia, czy pory roku. Najlepsze warunki do produkcji energii z wiatru stwarzają tereny nadmorskie, ze względu na większą prędkość wiatru.

W Polsce energetyka wodna nie jest rozwinięta. Na jej terenie znajduje się około 400 hydroelektrowni, które tylko nieznacznie wpływają na gospodarkę energetyczną.

Coraz częściej wykorzystywane są biopaliwa stałe, powstają z produktów organizmów żywych, roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów. Proces uzyskiwania energii z biomasy, polega na odzyskiwaniu energii zawartej w roślinach poprzez ich spalanie i pozyskiwanie ciepła, które można zamienić na energię elektryczną.

Dodaj komentarz