CIT-8 – krok po kroku

CIT-8 – krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z popularniejszych form prowadzenia działalności w Polsce. Jest specyficzną formą prawną przedsiębiorstwa, opartą na przepisach ustawy kodeks spółek handlowych. Rozliczenie dochodów lub straty w takim podmiocie następować będzie w większości przypadków na formularzu CIT-8. Będąc przedsiębiorcą funkcjonującym właśnie w formie spółki z o.o. warto więc poznać warunki oraz etapy złożenia tego zeznania podatkowego.

Kto będzie podatnikiem korzystającym z CIT-8?

Podatek dochodowy CIT nie dotyczy osób fizycznych oraz (z założenia) spółek niemających osobowości prawnej (z wyjątkami, na przykład, spółki komandytowo – akcyjnej z siedzibą lub zarządem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej). Deklaracja CIT-8 będzie więc skierowana do osób prawnych, podatkowych grup kapitałowych, spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (poza spółkami bez osobowości – z wyjątkami).

Termin rozliczenia zeznania podatkowego

CIT-8 tak jak każde inne zeznanie podatkowe należy rozliczyć w określonym terminie. Jednak w przeciwieństwie do PIT, ustawodawca nie wyznaczył jednej obowiązującej wszystkich daty. Najprawdopodobniej brał pod uwagę profesjonalny charakter pracy oraz zawodową formę rozliczeń podmiotów gospodarczych. Dlatego termin do złożenia zeznania uzależnił bezpośrednio od działalności podatkowej i finansowej danego (indywidualnego) podmiotu. Formularz CIT-8 wypełnia się i składa więc w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym (tego podmiotu). Dodatkowo w tym samym terminie wpłaca się również podatek. W przypadku firm, które zdecydowały, że rok podatkowy równy będzie temu kalendarzowemu – termin do złożenia CIT-8 upłynie 31 marca roku następującego po danym roku podatkowym. CIT-8 za 2019 rok rozliczać należy do 31 marca 2020 roku (wtorek – dzień roboczy). W przypadku jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wygenerował podatku do zapłaty, nie może jednak zaniechać przygotowania deklaracji podatkowej. W takiej sytuacji powinien złożyć tak zwany zerowy CIT-8.

Złożenie zeznania podatkowego i załączników

Zeznanie CIT-8 należy złożyć w formie elektronicznej. Poza przygotowaniem dokumentu głównego CIT-8 możliwe, że podatnik będzie musiał przygotować również załączniki lub powiązane, inne formularze. W szczególności, mogą to być:

  • CIT-8/0 – w przypadku korzystania z ulg lub odliczeń;
  • CIT-D – w przypadku przekazywania lub otrzymywania darowizn;
  • CIT-BR – w przypadku ulg badawczo – rozwojowych;
  • CIT-ST – dla przedsiębiorców posiadających oddziały na terenie innych samorządów terytorialnych niż ten gdzie znajduje się siedziba główna;
  • CIT-ST/A – dla wskazania posiadanych oddziałów (zakładów);
  • CIT-8AB – w przypadku rozliczania podatkowej grupy kapitałowej;
  • SSE/R – dla przedsiębiorców korzystających ze specjalnych stref ekonomicznych;
  • CIT-8S i CIT-8SP – dla przedsiębiorców działających na podstawie zezwolenia na terenie specjalnych stref ekonomicznych;
  • CIT/MIT – dla rozliczenia minimalnego podatku dochodowego od przychodów z najmu budynków;
  • CIT-TP – w przypadku uproszczonych sprawozdań cen transferowych.

Dodaj komentarz